• Đăng ký
Đổi tên từ stats.ytecongcong.com.
Đặt 1 câu hỏi:

Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời 5 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 122 lượt xem
đã trả lời 29 Tháng 5 trong R bởi kinhnguyen Biên tập viên (3.9k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 271 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 637 lượt xem
đã hỏi 27 Tháng 6, 2016 trong Khác bởi Linh Trịnh
0 phiếu
1 câu trả lời 147 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 504 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 128 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 96 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 132 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 683 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 173 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 128 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 76 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 46 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 167 lượt xem
đã trả lời 13 Tháng 3, 2016 trong Stata bởi kinhnguyen Biên tập viên (3.9k điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 202 lượt xem
đã trả lời 10 Tháng 3, 2016 trong Nghiên cứu Khoa học bởi kinhnguyen Biên tập viên (3.9k điểm)
0 phiếu
1 câu trả lời 198 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào danh sách đầy đủ các câu hỏi or các tag phổ biến.
...